Stichting Stolperstenen Groenlo


Het leggen van Stolperstenen vond in fasen plaats en inmiddels zijn alle 67 Stolpertstenen in Groenlo en directe omgeving gelegd. Ieder steentje kostte € 120,-. Om dit financieel te realiseren werden er via fondsen en particuliere giften geld ingezameld. Er zijn verenigingen, scholen, nabestaanden en particulieren die een steen hebben gedoneerd. Ook sommige huidige bewoners van de betreffende panden steunen dit initiatief financieel. Op deze wijze draagt de gehele Grolse bevolking een steentje bij aan dit project. Het rekeningnummer voor eventuele donaties, die nog steeds zeer welkom zijn, is: NL06 RBRB 0954 5626 66 t.n.v. Stichting Stolperstenen. Met deze donaties kunnen we het project educatie op scholen door laten lopen en de al gelegde Stolperstenen en website onderhouden.

Onderzoek

Om te voorkomen dat de Stolperstenen op de verkeerde plaats of met de verkeerde naamsvermelding gelegd werden, was intensief archiefonderzoek onontbeerlijk. Het is tevens van groot belang dat de verhalen en herinneringen uit vervlogen tijden verteld en gehoord blijven. De inwoners van Groenlo en nabestaanden van slachtoffers zijn een belangrijke spil hierin. In het spoor van de Stolperstenen komen er nog steeds veel verhalen, foto’s en herinneringen naar boven. Alles wordt in overleg opgenomen, gearchiveerd en daar waar mogelijk met toestemming van nabestaanden uitgewerkt om op de website geplaatst te worden.

Bestuur Stichting Stolperstenen Groenlo

Diane Huijskes-Blanken     -     voorzitter en educatie

Maria Monasso-Roes         -     secretaris en archivering

Henk Gerrits                       -      penningmeester en beheer Joods kerkhof

Martie Rouwmaat               -      webmaster, archivering, genealogisch en historisch onderzoek

 

Oud bestuursleden:

Ans Luiken (in dierbare herinnering)

Willy Lansink (in dierbare herinnering)

Anne Nales

                                                                                                                        

Wie zich het verleden niet kan herinneren, is gedoemd het te herhalen!

George Santayana